MálnaSuli célja

A MálnaSuli elsődleges célja az Arduino, BBC micro:bit valamint Raspberry Pi termékek és társaik oktatásban történő felhasználásának segítése hazánkban. Ehhez elsősorban diákok és pedagógusok számára készítünk különböző anyagokat, de terveink szerint a kezdő barkácsolóktól a profi szakemberekig mindenki találhat majd nálunk számos izgalmas elektronikai projektet, vagy fordulhat hozzánk egyszerűen csak tanácsért, ötletért.

A MálnaSulival hathatós segítséget kívánunk nyújtani a felnövekvő korosztályok számára az informatikai és elektronikai ismeretek mind teljesebb elsajátításában a fent említett termékek és kiegészítőik révén. Tennénk ezt úgy, ahogyan más országokban is teszik már évek óta. Igen, sajnos lemaradásban vagyunk, de ez tettekre sarkall minket.

Jelenlegi helyzetünk

Teller Ede mondása szerint, az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog számítani! Ehhez képest jelenleg hazánkban ugyanúgy, mint egész Európában, hatalmas hiány van képzett, a számítógépek hardverének működése és programozása közötti összefüggéseket átlátó és felhasználni tudó szakemberekből. Ők lennének a digitalizált technológiára épülő, élhető jövőnk zálogai. Tegyünk hát meg minden tőlünk telhetőt, hogy képezhessék magukat!

Ahová tartunk

A legkorszerűbb, nyílt szoftver és hardver platformmal rendelkező, ezáltal minden eddiginél olcsóbb eszközök már a rendelkezésünkre állnak. Lelkes tanárok segítségével az elmúlt évek során a Raspberry Pi és Arduino panelek bizonyították alkalmasságukat a feladatra, mind órai, mind szakköri munkák során. A 2016-os nemzeti kerettanterv is rendelkezett már ezek használhatóságáról. Rajtunk, a MálnaSulin hát a sor, hogy eddigi tapasztalatainkat és tudásunkat megosztva, mások számára is lehetőséget biztosítsunk a felzárkózáshoz.

Megvalósítandó álmaink

Szeretnénk, ha évek múltán, mint úttörő munkásságú szereplőkre tekintenétek a MálnaSuli alapító és közreműködő tagjaira. Ezen kívül anyagainkat az ország minden szegletébe eljuttatva, referenciaként kívánunk szolgálni a középfokú szakképzésében. Szemléletmódunk hatásosságának bizonyításával a hardver és szoftver oktatását, mint szervesen összefüggő és együttműködő részeket, új alapokra kívánjuk helyezni. Ez korunk eszközeinek elvárása is. Az olyan open source platformok, mint az Arduino, vagy Raspberry Pi robbanásszerű térhódítása ebbe az egyértelmű irányba mutatnak. Látni kívánjuk annak az új generációknak a felnövekedését, akik már megtanulták ezeket az áramköröket okosan, akár saját céljaikra is hétköznapi rutinnal használni!

MálnaSuli alapítói és munkatársai