1. Feltételek és a „HA” (if) kulcsszó

A Python támogatja a matematikában megszokott logikai feltételeket:

 • Egyenlő: a == b
 • Nem egyenlő: a! = B
 • Kevesebb, mint: a <b
 • Kevesebb vagy egyenlő: a <= b
 • Nagyobb, mint: a> b
 • Nagyobb vagy egyenlő: a> = b
 • Ezeket a feltételeket többféle módon, többféle kombinációban lehet használni, leggyakrabban a döntéshozatal és a ciklusok esetében.

  Az első egyszerű példa a döntéshozatalra bekér két numerikus értéket, és összehasonlítja azokat:

  a = input("az első szám: ")
  b = input("a második szám: ")
  if b >a:
   print("a második szám nagyobb mint az első")
  

  A példában két változót használunk (a,b) amiket az input paranccsal „töltünk fel” értékkel. Az ifb > a feltétel igaz értéke esetén végrehajtódik a print parancs, ami a terminál ablakba írja az összehasonlítás eredményét.

  A programnak ez a verziója nem reagál az összehasonlítás hamis értékére, illetve csak egyszer hajtódik végre. Fontos szintaktikai szabály, hogy az if…. összehasonlítás sorát „:” zárja, valamint az, hogy az utána következő, az összehasonlítás igaz értéke esetén végrehajtódó sorok behúzással, tabulátorral íródjanak! A program alábbi beírása esetén:

  a = input("az első szám: ")
  b = input("a második szám: ")
  if b >a:
  print("a második szám nagyobb mint az első")
  

  hibaüzenetet kapunk. Ez a behúzás elhagyására utal!

  2. Az „ELIF” kulcsszó

  Az elif kulcsszó a pythonban kb. azt jelenti: “Ha a korábbi feltételek nem voltak igazak, akkor próbáld ki ezt a feltételt”.

  Nézzük meg az előbbi programot ezzel a bővítéssel:

  a = input("az első szám: ")
  b = input("a második szám: ")
  if b >a:
    print("a második szám nagyobb mint az első")
  elif a==b:
  print("a két szám egyenlő")
  

  Ez a programváltozat már két esetet tud levizsgálni:ha a második szám a nagyobb, illetve, ha a két szám egyenlő.

  Az összes lehetőséget az alábbi megoldással értékelhetjük ki:

  a = input("az első szám: ")
  b = input("a második szám: ")
  if b >a:
    print("a második szám nagyobb mint az első")
  elif a==b:
  print("a két szám egyenlő")
  elifa > b:
    print("az első szám nagyobb mint a második")
  

  A fenti megoldást adja az „else” parancs használata is:

  3. Az „ELSE” kulcsszó

  Az alapvető különbség, hogy míg az „elif” kulcsszóval konkrét leválogatást tettünk meg, az „else” bármi egyéb értékre ugyan azt a választ adja. Ez ebben az esetben azonos mint az előbbi példában, hiszen csak három lehetőség van.

  a = input("az első szám: ")
  b = input("a második szám: ")
  if b >a:
    print("a második szám nagyobb mint az első")
  elif a==b:
  print("a két szám egyenlő")
  else:
    print("az első szám nagyobb mint a második")
  

  Ha csak egy végrehajtandó utasítás van, akkor ugyanabba a sorba is írhatjuk, mint az if utasítást.

  if a > b: print("a nagyobb mint b")
  

  4. Egymásba ágyazott döntéshozatal (nested if)

  Adott esetben (pl. leválogatás) szükség lehet arra, hogy több „if” kulcsszót ágyazzunk egymásba. Egy egyszerű példa:

  x = int(input("írj be egy számot: "))
  if x > 10:
   print("A szám nagyobb mint 10!")
  if x > 20:
    print("A szám nagyobb mint 20!")
  else:
    print("A szám nem nagyobb mint 20!")
  else:
    print("A szám kisebb mint 10!")
  

  5. Kombinált döntéshozatal

  Bizonyos esetekben szükségünk lehet a leválogatásokat bizonyos értékhatárokhoz kötni, pl. ponthatárok és osztályzatok esetén. Könnyítsük meg a dolgozatokat javító és pontozó tanár dolgát egy olyan egyszerű kis algoritmussal, ami kiszámolja az adott pontszámhoz tartozó érdemjegyet!

  A ponthatárok legyenek: – 20: elégtelen, 21 – 30: elégséges, 31 – 50: közepes, 51 – 80: jó, 81 – 100: jeles.

  x = int(input("írd be a pontszámot: "))
  ifx > 80:
  print("jeles")
  if x > 50 and x <80:
  print("jó")
  if x > 30 and x <50:
  print("közepes")
  if x > 20 and x <30:
  print("elégséges")
  elif x < 20:
  print("elégtelen")
  

  A fenti példaprogramot érdemes kombinálni egy ciklussal, hogy ne kelljen minden egyes érték megadása utána újra futtatni az alkalmazást. Erre szolgál a python „While” illetve „For” parancsa!

  A forráskódok letölthetőek:

  Folytatása következik…